top of page

 Privacy Disclaimer

DPDelectro zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.


De Privacy Disclaimer zal het volgende uitleggen:


1. Hoe en waarom DPDelectro gegevens verwerkt

2. Uw rechten en hoe u er beroep op kan doenVerwerken van persoonsgegevens


DPDelectro, gevestigd te 8600 Leke, 

dpdelectro@gmail.com (David Depoorter) is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens.


De gegevens die door de gebruiker worden verschaft, worden door DPDelectro verwerkt met het oog op een goede dienstverlening en klantenbeheer.


Deze gegevens zullen voor de duur van het contract worden bijgehouden. Na uitvoering van de werken en zolang het contract nog lopende is met opdrachtgever, waarin inbegrepen de periode van 10 jaar aannemersaansprakelijkheid na definitieve oplevering van de uitgevoerde werken, houdt DPDelectro uw gegevens bij voor de duur van maximum 10 jaar  om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.


De soortgegevens die DPDelectro bijhoudt zijn persoonlijke, financiële identificatiegegevens en productgegevens, om u te allen tijde goed te kunnen helpen met de opvolgingen van de door u gevraagde werken.


Deze gegevens worden door DPDelectro niet naar landen buiten de EER verstuurd.Cookies


Tijdens een bezoek aan de site van DPDelectro kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Het gaat over tekstbestanden die onthouden dat u, de bezoeker, al eens op onze website bent geweest. Dit wordt enkel gedaan voor statistische redenen en om de behoeften van de terugkerende bezoeker te optimaliseren.


Deze bestanden/cookies worden enkel gebruikt in het kader van onze website en worden niet gebruikt voor andere diensten.Rechten en klachten binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)


De klanten van DPDelectro hebben recht om te allen tijde beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Belgische en Europese Wetgeving. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met dpdelectro@gmail.com


Mochten er klachten zijn m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens kunt zich ook wenden tot de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be), wij vragen u om dan ook met ons contact op te nemen zodat wij dit gezamenlijk kunnen oplossen.bottom of page